Utrwalenie wiadomości o dniach tygodnia 15.10.2022

137

Przebieg zajęć

 1. Dni tygodnia , wczoraj i dziś – karta pracy
 2. Pisanie super zdań – karta pracy
 3. Utrwalenie wiadomości , uzupełnij zdania, ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej, czytanie ze zrozumieniem – karta pracy
 4. “Pani zawsze pomoże” samodzielne czytanie- elementarz s 33
 5. Czy dokładnie przeczytałeś opowiadanie, praca z książka – elementarz ćw. 1 s 34
 6. Zaznacz prawda lub fałsz – ćw. 2 s 38
 7. Pokoloruj rysunki, które wiążą się z treścią czytanki ćw. 3 s 38
 8. “Pozytywka Poli ” A. Cholewińska- Szkolik , uważne słuchanie czytanej książki
 9. Próby samodzielnego pisania w zeszycie –  Pola, Afryka, stragan, maska, dźwięki, Aurelia, gazela, słońce, książka, pozytywka, piasek, tancerka, zebra, baobab, ciocia , zniszczony.

Zadanie domowe.

 1. Dokończ ćwiczenia , których nie udało ci się zrobić na lekcji
 2. Przeczytaj czytankę (2x, raz głośno, raz cicho) “Pani zawsze pomoże ” elementarz s.33

Do zobaczenia 29.10.2022

Mariola Bondarow