Ta paskudna grypa – przebieg zajęć z 8.02

59

Przebieg zajęć:

I.Królowa śniegu -test

II. Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu.

 • Pogadanka nauczyciela na temat osłabienia organizmu w okresie przedłużającej się zimy;
 • Jak uchronić się przed przeziębieniem;
 • Co to jest witamina?, gdzie możemy ją znaleźć?

III. Ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu

 • Czytanie głośne czytanki “Ta paskudna grypa”s 129, ćw 1 s. 143, ćw 5 s. 146, ćw 7 s 147, cw 8 s.147,
 • Czytanie ze zrozumieniem, odpowiedzi na pytania s. 130;

IV. Ćwiczenia w pisaniu i ćwiczenia gram-ortograficzne

 • Wyrazy pokrewne i wymienne -rz na r ćw 2 s 144;
 • Rodzaje zdań , zdania pytające ćw 3 s 145;
 • Zdania wykrzyknikowe ćw 4 s 145;
 • Przecinek przy wyliczaniu ćw 6 s. 146;

V. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne

 • Gromadzenie słownictwa wokół tematu-choroba, na podstawie czytanki s. 129 oraz 131 i 132- ćw. 9 i 10 s. 148;
 • Rozwijanie słownictwa dziecka poprzez wprowadzanie terminów medycznych.

Praca domowa.

 1. Na następnych zajęciach porozmawiamy o Krakowie, jeżeli ktoś chciałby zaprezentować pamiątki z Krakowa lub opowiedzieć o Krakowie, smoku lub Wawelu -będzie mi bardzo miło.
 2. Dzieci dostały do domu książki do czytania, zadaniem na ten semestr jest przeczytanie 5 książek oraz krótkie opowiedzenie o nich .
 3. Prosze zeby kazde dziecko miało na kazdych zajeciach książkę, ćwiczenie , zeszyt oraz ołówek i kredki

Mariola Bondarow