Święty Mikołaj 10.12.2022

198

Przebieg zajęć

 1. Święty Mikołaj- samodzielne czytanie opowiadania – elementarz s 83
 2. Odpowiedz na pytania dotyczące opowiadania ćw. 1 s 103
 3. Kto i co dostał w podarku ? ćw. 4,5 s 106
 4. Poznajemy części  mowy – przymiotni- ćw. 6 s 107
 5. Uzupełnij ćwiczenie wyrazami z ramki ćw. 7 s 108
 6. Rozwiąż krzyżówkę ćw. 8 s 109
 7. Przepisz do zeszytu dyktando ze strony 86 , elementarz
 8. Wspólne robienie łańcucha świątecznego.

Zadanie domowe  

 1. Dokończ ćwiczenia których nie zrobiłeś na lekcji
 2. Przeczytaj czytanki ze strony 83 – elementarz
 3. Zacznij czytać książkę która wypożyczone z biblioteki
 4. Nauczę się kolędy “Przybieżeli do Betlejem “

Mariola Bondarow