Święta Majowe 29.04.2023

47

Przebieg zajęć

  1. Święta Majowe z Panem Nauczanką – film edukacyjny https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=swieta+majowe+prezentacja+dla+dzieci&mid=C3E1CDA3A89DC3FC3A05C3E1CDA3A89DC3FC3A05
  2. Przewodnik po Polsce – tworzenie książeczki
  3. Powtórzenie wiadomości/ podziel wyrazy na głoski i litery według wzoru – ćw. 1 s. 225
  4. Podziel wyrazy na sylaby ćw. 1 s 226
  5. Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej ćw. 2 s 226
  6. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki ćw. 3 s 226-227

Zadanie domowe

  1. Sprawdź czy wykonałeś /aś wszystkie zadania na lekcji
  2. Czy pamiętasz o codziennym czytaniu ?

Mariola Bondarow