Przezorny zawsze ubezpieczony – przebieg zajęć z 30.11.

125

Przebieg zajęć:

I. Ćwiczenia czytaniu i słuchaniu – słuchanie czytanki: “Zapracowany Chomik” s. 69 – ćwiczenia na zrozumienie tekstu s. 70, – ćw. 1 s. 80, ćw. 2 s. 81;

III. Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu – chomik jako przykład gospodarności i pracowitości – rozmowa z dziećmi nt:

 • Wiadomości o panu Chomiku;
 • Stosunku chomika do swoich przyjaciół, co musiałby zrobić, aby odzyskać przyjaciół;
 • Zakończenia bajki;
 • Morału bajki: zło musi być ukarane, co zrobić, żeby odzyskać przyjaciół;

IV. Ćwiczenia słownikowo – frazeologiczne:

 • Bogacenie słownictwa wokół tematu bajki antropomorficznej
 • Bogacenie wiadomości o chomiku na podstawie wiersza “Mój chomik” s. 71 oraz informacji zawartych na s. 72;

V. Ćwiczenia w pisaniu i ćw. Gram – ortograficzne- głoska “h’ i “ch” – podział na litery, zwrócenie uwagi na dwa rodzaje zapisu głosek – ćw. s. 82;ćw 10 s 88, ć w 11 s89

 • Ćw. 4 s. 83,  ćw. 6 s. 85-86 i ćw. 7 s. 86;

Zadanie domowe:

  • Dokończ ćwiczenia z lekcji;
  • Na 11 stycznia wykonaj ćwiczenia dot. Jesiennej powtórki s. 90-95 
  • Prosze o przyniesienie na nastepna lekcje zeszytów

Mariola Bondarow