Przebieg zajęć z dnia 30.10

109
  1. „Rz” po spółgłoskach – utrwalenie (ćw. 6 i 7 s. 46, zeszyt ćwiczeń);
  2. „Legenda o chryzantemie” – wysłuchanie legendy, (ćw. 1 s. 54 w podręczniku);
  3. Ćwiczenia z przymiotnikami na podstawie wiersza, pt. „Zaduszkowe płomyki” – wysłuchanie wiersza, (ćw. 4 s. 64, zeszyt ćwiczeń);
  4. Przymiotnik – definicja, wklejka do zeszytu;
  5. 1 XI Dzień Wszystkich Świętych – wysłuchanie informacji na temat tradycji związanych z dniem Wszystkich Świętych, rozmowa kierowana;
  6. Wykreślanka – słowa związane z Dniem Wszystkich Świętych;

Praca domowa

  • naucz się czytać bajki pt. “Legenda o chryzantemie”, s. 53;
  • ćw.1 s. 62;
  • ćw. 3 s. 63/64;

Będziemy w bibliotece, proszę żeby dzieci miały ze sobą wypożyczone książki.

Pozdrawiam,

Arletta K.