Przebieg zajęć z dn. 22.04

68
  1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
  2. Wysłuchanie i omówienie tekstu, pt. „Czy naprawdę Cię kochamy ziemio?”, podr. s. 190, ćw. 1 s. 192;
  3. Co mogłoby powiedzieć drzewo, gdyby umiało mówić? – rozmowa kierowana, ćw. S. 211/212;
  4. Ziemia – to nasz dom – ćw. 3 s. 213;
  5. Nazwy planet piszemy wielką literą – karta pracy;
  6. Czy jestem przyjacielem Ziemi? – ćw. 4 s. 215;
  7. Recykling ze sroczką śmieciuszką – czytanie ze zrozumieniem;
  8. Segreguję bo lubię – zabawa edukacyjna utrwalająca części mowy.

Praca domowa

  • nauczę się czytać tekstu, pt. „Czy naprawdę Cię kochamy ziemio?”, podr. s. 190;
  • dokończę zadania, których nie udało mi się skończyć na lekcji.

Pozdrawiam,

Arletta