Przebieg zajęć z dn. 15.01

98
 1. „ Noc sylwestrowa”  – wysłuchanie czytania nauczyciela oraz ćwiczenia w samodzielnym czytaniu tekstu (pod. S. 103);
 2. Rozumienie tekstu – (ćw. 1 s. 104 w podręczniku);
 3. Co nam Nowy Rok przyniesie? – charakterystyka pór roku (podr. s. 104/105, wklejka do zeszytu);
 4. Rok ma 12 miesięcy – (kalendarz – wklejka do zeszytu);
 5. Tydzień ma 7 dni – utrwalamy nazwy dni tgodnia(karta pracy);
 6. Trudności ortogra ficzne w nazwach zwierząt:
 • „ó” niewymienne – ćw. 9 s. 101;
 • „ż” – ćw. 6 s. 121.

 

Praca domowa

 • Przygotuj się do dyktanda – podr. s. 108;
 • Ćw. 4 s. 126, ćw. 7 s. 121;
 • Naucz się czytać tekstu, pt. „Noc sylwestrowa”
 • dla chętnych – ćw. 8 s. 122, ćw. 3 s. 119;

Na zajęciach 29.01 sprawdzę znajomość miesięcy.

Pozdrawiam,

Arletta