Przebieg zajęć z dn. 12.03

78
  1. Zimowy sprawdzian – podsumowanie wiadomości o zimie:
  • pamiętam czego nauczyłem się podczas zimy, ćw. 1 s. 163,
  • świąteczne dni stycznia, ćw. 2 s. 163,
  • porządki w rzeczownikach, ćw. 4 s. 165;
  1. „Calineczka” omówienie lektury, plan wydarzeń;
  2. Quiz– zaznacz prawidłową odpowiedź, karta pracy;
  3. Słowotwórstwo – od jakich rzeczowników pochodzą określone przymiotniki, karta pracy;
  4. Rz wymienne na rgra typu “Piotruś”.

Praca domowa

  • Ćw. 5, s. 166;
  • Przeczytaj tekst z podręcznika, pt. „Na spacerze”, s. 150 oraz wykonaj ćw. 1 s. 168.

Pozdrawiam,

Arletta K.