Przebieg zajęć z dn. 12.02

87
  1. Wspólne czytanie tekstu “Ta paskudna grypa” s.129;
  2. Odpowiadanie na pytania do tekstu –  ćw. 1 s. 130 w podręczniku oraz w zeszycie ćwiczeń s.143 ćw. 1;
  3. Rozmowa z dziećmi, jak chronić się przed przeziębieniem;
  4. Czytanie wiersza pt. “Wędrujący katar” – s. 131;
  5. A to ciekawe… –  s. 132;
  6. Rz wymienne na r – ćw. 2 s. 144;
  7. Rodzaje zdań – zdania pytające i wykrzyknikowe – ćw. 3 s. 145;
  8. Ćw. 5, 6, 7, 8 s. 146/147.

Praca domowa

Czytaj codziennie!

Pozdrawiam,

Arletta K.