Przebieg zajęć z dn. 09.10

139
  1. Jacy jesteśmy? – poznajemy siebie i kolegów. Wysłuchanie i omówienie wierszy ze s. 27-30 (czytanka);
  2. Utrwalamy głoski miękkie – ćw. 5 s. 32 (zeszyt ćwiczeń) ;
  3. Wszystko o mnie – wyklejanka;
  4. Samogłoski, spółgłoski, dwuznaki, zmiękczenia – utrwalenie, ćw. 6, 7, 8 s. 33 (zeszyt ćwiczeń);
  5. “Sylaby, głoski i litery”, film edukacyjny – wprowadzenie pojęć, różnica między głoską a literą, karta pracy;

Praca domowa

  • Przeczytaj wiersze ze s. 27-30

Proszę, żeby dzieci miały wypożyczone książki.

Pozdrawiam,

Arletta K.