Przebieg zajęc z dn. 07.05

46
  1. Utrwalamy części mowy rzeczownik, czasownik, przymiotnik, karta pracy;
  2. Śmieszne zdania – gramatyczne budowanie zdań, zabawa edukacyjna;
  3. Dwie liczby – utrwalamy liczbę pojedynczą i mnogą rzeczowników, zabawa edukacyjna;
  4. Liczba pojedyncza i mnoga – rzeczowniki i czasowniki, karta pracy;
  5. Co na końcu? – rodzaje zdań, karta pracy;
  6. Gry i zabawy edukacyjne.

Praca domowa

Sprawdź swoją wiedzę robiąc test końcowy – zeszyt ćwiczeń s. 225 – 230.

Proszę, żeby dzieci miały ze sobą podręczniki i książki z biblioteki (jeśli ktoś jeszcze nie oddał).

Pozdrawiam,

Arletta K.