Poznajemy części mowy -rzeczownik 26.11.2022

135

Przebieg zajęć

 1. Kategorie rzeczowników -karta pracy
 2. Rzeczownikowa rozsypanka-karta pracy
 3. “Zapracowany Chomik” samodzielne czytanie -elementarz s 69
 4. Praca z tekstem – elementarz s 70
 5. Czy dobrze zrozumiałeś bajeczkę o panu Chomiku ? ćw. 1 s 80
 6. Ch i H – te same głoski a inaczej zapisane -ćwiczenia s 83
 7. Podpisz obrazki , wpisując dwuznak ch , policz litery i głoski ćw. 4 s 83
 8. Wyszukaj wyrazy z H -ćw. 10 s 79
 9. Uzupełnij zdania wyrazami ćw. 9 s 78
 10. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki ćw. 6 s 85

Zadanie domowe

 1. Dokończ ćwiczenia których nie zrobiłeś na lekcji
 2. Przeczytaj czytanki ze strony 80 – elementarz
 3. Zacznę czytać książkę która wypożyczone z biblioteki

Mariola Bondarow