Pory roku 08.10.2022

128

Przebieg zajęć

 • “Co włożyć do plecaka , a co zostawić w domu” karta pracy
 • Miesiące i pory roku, utrwalenie wiadomości – karta pracy
 • Pory roku, dokończ zdanie i narysuj obrazek do każdej z pór roku- karta pracy
 • “O zielonym jabłuszku i Ogrodowym Ludku” samodzielne czytanie s.41
 • Praca z książką , wybierz i zaznacz prawidłową odpowiedz s 42
 • Przepisz z książki  do zeszytu “Przygotuj się do dyktanda” s 46
 • Uzupełnij podpisy pod rysunkami ćw. 3 s 44
 • Do podanych znaczeń dobierz wyrazy z ramki ćw. 4 s 45
 • Wpisz odpowiedni kolor, określając owoc lub jarzynę  ćw. 9 s 48
 • Dopisz brakujące spółgłoski miękkie (ś, ć, ń) ćw. 12 s 51
 • Uzupełnij wyraz odpowiednia spółgłoską miękką ( si, ci, zi, dzi) ćw. 13 s 52

Zadanie domowe

 • dokończ ćwiczenia które robiliśmy na lekcji (proszę o nie uzupełnianie zadań których jeszcze nie robiliśmy od strony 43)
 • dzieci maja w plecakach nowe książki do czytania
 • proszę pamiętać o przyborach (klej, nożyczki i ołówek oraz kredki) oraz o zeszycie

Mariola Bondarow