Odwołane zajęcia z dn. 21.03 – materiał do realizacji w domu

56

21.03- Kalendarzowa wiosna 

 1. Ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu
 • Czytanie wzorcowe przez dzieci czytanki “Topienie Marzanny ” 165-166
 • Praca z tekstem s 166-167
 1. Ćwiczenia w pisaniu i ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne 
 • Ćwiczenia z rzeczownikami ćw 5 s 186
 • Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej ćw 2.3 s 184
 • Ćwiczenia 6,7s 187
 1. Ćwiczenia słownikowo-frazeologiczne
 • Bogactwo słownictwa i ćwiczenie mowy potocznej-tradycja-zwyczaj-obyczaj
 • Wyszukiwanie wyrazów niezbędnych do opisu czynności robienia i topienia Marzanny
 • Ćw 9 s 189

Praca domowa

Film z zadaniami oraz praca domowa wysłałam państwu na email, bardzo proszę o wykonanie zadania i odesłanie do mnie.

Do zobaczenia

Mariola Bondarow