Halloween / Wszystkich Świętych 29.10.2022

105

Przebieg zajęć

  1. Święto zmarłych na świecie – prezentacja
  2. Kolorowanka na Halloween
  3. Wykreślanka- Halloween-karta pracy
  4. “Legenda o Chryzantemie “- samodzielne czytanie-elementarz s .53
  5. Praca z tekstem , odpowiedz na pytania-elementarz s.54
  6. Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami z ramki ćw.  1 s. 62
  7. Ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych ćw. 3 s 69-64
  8. Przepisz do zeszytu dyktando- elementarz s 56

Zadanie domowe

  1. Dokończ ćwiczenia których nie udało ci się wypełnić na lekcji
  2. Przeczytaj czytankę z elementarza ze strony 54
  3. Zacznij czytać książkę którą wypożyczyłeś z biblioteki.

Mariola Bondarow