Halloween / Wszystkich Świętych 29.10.2022

49

Przebieg zajęć

 1. Święto zmarłych na świecie – prezentacja
 2. Kolorowanka na Halloween
 3. Wykreślanka- Halloween-karta pracy
 4. “Legenda o Chryzantemie “- samodzielne czytanie-elementarz s .53
 5. Praca z tekstem , odpowiedz na pytania-elementarz s.54
 6. Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami z ramki ćw.  1 s. 62
 7. Ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych ćw. 3 s 69-64
 8. Przepisz do zeszytu dyktando- elementarz s 56

Zadanie domowe

 1. Dokończ ćwiczenia których nie udało ci się wypełnić na lekcji
 2. Przeczytaj czytankę z elementarza ze strony 54
 3. Zacznij czytać książkę którą wypożyczyłeś z biblioteki.

Mariola Bondarow