Dzień Ziemi – 22.04.2023

45

Przebieg zajęć

  1. Dzień Ziemi-czytanie ze zrozumieniem – karta pracy
  2. Dzień ziemi – film edukacyjny https://www.bing.com/videos/search?&q=dzien+ziemi+film+edukacyjny+dla+dzieci&ru=%2fsearch%3fq%3ddzien%2bziemi%2bfilm%2bedukacyjny%2bdla%2bdzieci%26FORM%3dHDRSC1&view=detail&mmscn=vwrc&mid=FADD1A404330A1D79923FADD1A404330A1D79923&FORM=VDRVRV&rvsmid=C360B4DFFCE0A4BA66A6C360B4DFFCE0A4BA66A6&ajaxhist=0
  3. Czy naprawdę Cię kochamy Ziemio? – elementarz s 190-191
  4. Przygotuj się do  dyktanda / przepisz do zeszytu –  elementarza  s.194
  5. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki ćw. 3 s 213-214

Zadanie domowe

  1. Sprawdź czy wykonałeś /aś wszystkie zadania na lekcji
  2. Czy pamiętasz o codziennym czytaniu ?

Mariola Bondarow