Dzień Recyklingu 11.03.2023

25

Przebieg zajęć

  1. Co To jest recykling ? – przedstawienie definicji
  2. Jak segregować odpady ? – informacje
  3. Wypisz po cztery odpady, które można umieścić w każdym z koszy-karta pracy
  4. Co oznaczają te symbole ?- wypowiedz dzieci
  5. “Możemy uratować nasza Ziemie “- czytanie opowiadania
  6. Baterie i akumulatory – wklejka do zeszytu
  7. Rzeczowniki- urealnienie wiadomości ćw. 1 s 165
  8. Przepisz dyktando do zeszytu –  elementarz s. 145

Zadania domowe

  1. Sprawdź czy wykonałeś /aś wszystkie zadania na lekcji
  2. Czy pamiętasz o codziennym czytaniu ?

Mariola Bondarow