Dzień Babci i Dziadka 21.01.2023

103

Przebieg zajęć

  1. Dzień Babci i Dziadka – praca plastyczna
  2. Rzeczownik – kto to ? co to ?- karta pracy
  3. Czytanie ze zrozumieniem – karta pracy
  4. Babcia opowiada – samodzielne czytanie tekstu- elementarz s 117-118
  5. Wyszukaj i zapisz 5 wyrazów z u oraz 5 wyrazów z ó – ćw. 1 s 131

Zadanie domowe

  1. Podziel wyrazy na sylaby ćw. 6 s 91
  2. Utwórz wyrazy z rozsypanki literowej ćw. 7 s 91

Mariola Bondarow