Dlaczego warto czytać książki 24.09.2022

123

Przebieg zajęć

 1. “Dlaczego warto czytać książki” karta pracy-wklejka do zeszytu
 2. Ćwiczenia w czytaniu i słuchaniu- “Książki Janka “- elementarz
 3. Sprawdzian rozumienia tekstu- elementarz
 4. Dokończ zdania wyrazami z ramki ćw. 6 s 26
 5. Dokończ krzyżówkę ćw. 9 s 29
 6. Utrwalenie wiadomości o samogłoskach ćw. 6, 7 s 33
 7. Wypisz litery będące spółgłoskami ćw. 8 s 33
 8. Ćwiczenia w pisaniu i ćwiczenia gramatyczno – ortograficzne – różnica pomiędzy głoska a litera ćw. 9 s 34-35
 9. Jesienna wykreślanka- karta pracy

Zadanie domowe

 • Proszę o przeczytanie czytanki “Książki Janka”- elementarz
 • Proszę o wypisanie z czytanki “Książki Janka ” 10 wyrazów z dwuznakami ćw. 2 s 24
 • Proszę o dokończenie wszystkich ćwiczeń które robiliśmy na lekcji
 • Bardzo proszę żeby każde dziecko miało zawsze zeszyt , nożyczki , klej oraz kredki i ołówek 

Do zobaczenia 8 października .

Mariola Bondarow