Co nam Nowy Rok przyniesie? 11.01.2020

101

Przebieg zajęć:

Dyktando,s 108

I. Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu – rozmowa z dziećmi na temat przeżyć własnych i przeżyć po przeczytaniu opowiadania “Noc Sylwestrowa” s. 103, praca z książką wg pytań ze s.104; 

  1. Charakterystyka pór roku na podstawie tekstów W. Badalskiej pt. Co nam Nowy Rok przyniesie s. 104 -105 oraz własnych obserwacji – ćw. 3, 4 s. 125 – 126, utrwalenie nazw pór roku oraz nazw miesięcy;

II. Ćwiczenia w pisaniu i ćw. gram – ortograficzne- ó -niewymienne w nazwach niektórych zwierząt, ćwiczenia praktyczne w układaniu zdań z tymi wyrazami – ćw. 6, s. 121

  1. Praca w ćwiczeniach: ćw. 7 s. 114-115
  2. Nazwy zwierząt jako rzeczownik ćw 7, 8 s. 121-122 oraz ćw 9 s. 123 – przypomnienie wiadomości dot. rzeczownika.

IV. Ćwiczenia słownikowo – frazeologiczne

  1. Utrwalanie wyrazów i całych związków wyrazowych związanych z porą zimową

Zadanie domowe. 

  1. Jeżeli nie dokończyłeś jesiennej powtórki, koniecznie zrób to w najbliższym czasie .