Ciekawe dlaczego….zwierzęta zasypiają na zimę 03.12.2022

112

Przebieg zajęć

  1. Ciekaw dlaczego…..zwierzęta zasypiają na zimę – uważne słuchanie opowiadania
  2. Ćwiczenia do tekstu- karta pracy
  3. Uzupełnij rymy wyrazami z ramki ćw. 4 s 97
  4. Uzupełnij zdania ćw. 5 s 98
  5. ó-niewymienne- zapamiętywanie nazw zwierząt ćw. 7  s.100
  6. Utrwalenie pisowni wyrazów z ó- niewymiennym ćw. 9 s 101
  7. Jakie zwierzęta zostają z nami na zimę ?ćw. 10 s . 102
  8. Uroczyste sadzenie drzewa  .