Bezpieczny Internet 04.02.2022

69

Przebieg zajęć

 1. Bezpieczny Internet – kilka definicji
 2. Netykieta- kultura w sieci – informacje
 3. Cyberprzemoc- rozmowa kierowana
 4. Czytanie ze zrozumieniem- karta pracy
 5. Znaki interpunkcyjne – karta pracy
 6. Części mowy, utrwalenie wiadomości – karta pracy
 7. “Ta paskudna grypa” – elementarz s 129
 8. Czy dobrze zrozumiałeś tekst- ćw. 1 s 143
 9. Poszerz swój słowniczek – ćw. 7 s 147
 10. Odczytaj hasło , wpisz w linie  – ćw. 8 s 147

Zadanie domowe

 1. Sprawdź czy wykonałeś /aś wszystkie zadania na lekcji
 2. ćw. 5,6 s 146
 3. Proszę o sprawdzenie czy nie macie w domu książek z biblioteki szkolnej które już zostały przeczytane .

Mariola Bondarow