Bez tytułu, 14.01.2023

98

Przebieg zajęć

  1. Doskonalenie techniki czytania -karta pracy
  2. Bez tytułu- samodzielne czytanie opowiadania – elementarz s 111
  3. Odpowiedz na pytania -ćw. 1,2 s 124-124
  4. Znajomość dni tygodnia i miesięcy- karta pracy
  5. Czasowniki- utrwalenie wiadomość  ćwiczenia s. 127
  6. Czasownik – utrwalanie wiadomości -karta pracy
  7. Jak nauczyć smoka dzielić się – opowiadanie edukacyjne

Zadanie domowe

  1. ćw. 1,2,3 s 90
  2. Dzieci wypożyczyły książki z biblioteki , bardzo proszę żeby przeczytały/próbowały samodzielnie czytać.