Znamy alfabet – przebieg zajęć z 11.05

66

Przebieg zajęć:

I. Recytacja wiersza “Abecadło” J. Tuwima.

II. “W ŚWIECIE LITER BEZ TAJEMNIC – ABECADŁO”

  • wiersz „Abecadło” Juliana Tuwima s. 8/9 – omówienie; wyjaśnienie co to jest abecadło;
    wymienienie liter, które pojawiły się w wierszu i wyjaśnienie co się z nimi stało, etc;
  • wymienianie ulubionych liter, zapisywanie ich na tablicy oraz zabawa w skojarzenia;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 9 oraz ćw. 4, 5 ,6 s. 10, ćw  1, 2, 3 s 11;
  •  powtórzenie informacji o samogłoskach, głoskach i literach;

III. ”Gdzie mieszka dobroć?”- próba wyjaśnienia co to jest dobroć? czy warto być dobrym?itp;

  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1,2 s. 24.

Zadanie domowe:

  1. Proszę aby dzieci, które nie nauczyły się wiersza “Abecadło” na pamięć, zrobiły to na następną sobotę.
  2. ćw. 4,5 s. 25