Zimowy czas – przebieg zajęć z 19.01

93

Przebieg zajęć:

I. „NA SPACERZE”

1. Wprowadzenie głoski ł, Ł na podstawie wyrazów „łata” i „Łatek”.

 • rozmowa na temat spacerów, gdzie i z kim chodzimy na spacery;
 • tekst „W parku” s. 60 – omówienie;
 • omówienie ilustracji znajdującej się w podręczniku;
 • prezentacja głoski ł, Ł – ćwiczenia w pisaniu, podział na sylaby, podawanie przykładów wyrazów z nowo poznaną głoską;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 7, ćw. 3, 4 s. 8.
 1. „FOKI I DELFINY”.
 1. Wprowadzenie głoski f, F na podstawie wyrazów „foka” i „Felek”.
  • tekst „Morskie fale” s. 62 – omówienie; rozmowa na temat fok i delfinów;
  • wprowadzenie głoski f, F – ćwiczenia w pisaniu głoski samodzielnie oraz w połączeniu z innymi literami;
  • ćwiczenia w głoskowaniu i sylabizowaniu; podział na spółgłoski i samogłoski;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 3 i 4 s. 10, ćw. 5, 6 s. 11 oraz ćw. 2 s. 12

Praca domowa
– dokończyć ćwiczenia
– uzupełnij zeszyt do kaligrafii o nowo poznane głoski

-naucz się czytać teksty (s. 60 i 62).