Zabawy słowami – przebieg zajęć z 16.02

100
 1. Przypomnienie ostatnio poznanych dwuznaków.
 2. Wprowadzenie głoski h, H na podstawie wyrazów „hak” i „Henryk”.
  • tekst „Ale heca!” s. 76 – omówienie;
  • prezentacja głoski; zwrócenie uwagi, że piszemy ją w dwojaki sposób, o czym będziemy mówić w dalszej części zajęć;
  • ćwiczenia w pisaniu;
  • dzielenie wyrazów na głoski i sylaby;
  • praca w ćwiczeniach:  ćw. 1, 2, 3, 4 s. 35.
 3. Wyjaśnienie różnicy między głoską, a literą. Ćwiczenia w liczeniu głosek i liter w wyrazach (głoskę mówię oraz słyszę, a literę widzę oraz piszę )
 4. Wprowadzenie dwuznaku ch, Ch na podstawie wyrazu „chomik”.
  • tekst „Na zakupach” s. 77 – omówienie;
  • wprowadzenie dwuznaku – prezentacja zapisu – podawanie przykładów wyrazów zawierających głoskę “h” oraz “ch”.
  • ćwiczenia w pisaniu;
  • praca w ćwiczeniach:1, 2, 3, 4 s. 37.
 5. Kto tworzy domy?
 • Omówienie czym zajmuje się chirurg, architekt oraz hydraulik;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 38.
 • Zabawy słowami – kalambury.

Praca domowa:

 1. Naucz się czytać teksty ze s. 76 oraz 77;
 2. Uzupełnij zeszyt do kaligrafii o nowo poznane litery.
 3. Na następne zajęcia proszę, aby dzieci przyniosły książki do biblioteki, będziemy wymieniać.

Pozdrawiam

Marzena