Warto pomagać – przebieg zajęć z 26.10

96

Przebieg zajęć:

 1. Przypomnienie ostatnio poznanych głosek.
 2. Wprowadzenie głoski g, G na podstawie wyrazów „gawron” i „Gaweł”.
  • tekst „Pomogą im” s. 64 – omówienie; rozmowa na temat pomocy ptakom podczas zimy; jakim innym zwierzętom pomagamy przetrwać zimę, itp
  • wprowadzenie głoski g, G – ćwiczenia w pisaniu i sylabizowaniu;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 3, 4 s. 15 oraz ćw. 5, 6, 8 s. 16.
 1. Wprowadzenie głoski z, Z na podstawie wyrazów „zaspa” i „Zuzanka”.
 • tekst „Zguba” s. 66 – omówienie;
 • wprowadzenie głoski z, Z – prezentacja, ćwiczenia w pisaniu;
 • ćwiczenia w głoskowaniu i sylabizowaniu wyrazów;
 • tekst „Plany na sobotę” s. 67 – omówienie; rozmowa na temat zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 17

Praca domowa:

 • uzupełnij zeszyt do kaligrafii;
 • naucz się czytać teksty s. 64 i 66;
 • ćw. 3 i 4 s.20

Dzieci, które nie zdążyły zrobić ćwiczeń w czasie lekcji, dobrze, żeby dokończyły je w domu.