W świecie motyli – przebieg zajęć z 16.03

71

Przebieg zajęć:

I. “NOCNE MOTYLE”

 1. Przypomnienie ostatnio poznanych spółgłosek miękkich – prezentacja wybranych wyrazów z poznanymi już głoskami na tablicy; odczytanie tekstu “Śruby na kolację”;
 2. Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ć, Ć na podstawie wyrazu „ćma”.
 • wypowiedzi dzieci na temat motyli;
 • tekst „Nocne loty” s. 82/83 – omówienie;
 • wprowadzenie  ć, Ć – prezentacja; wyszukiwanie wyrazów z nowo poznaną głoską;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 52 oraz ćw. 4 s. 53.
 1. Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ci, Ci na podstawie wyrazu „ciemno”.
 • rozmowa na temat ciemności, wady i zalety, kto się boi ciemności i dlaczego;
 • wprowadzenie  ci, Ci – prezentacja; tworzenie przez uczniów wyrazów wykorzystując sylaby zawierające poznaną spółgłoskę miękką;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 54, ćw. 3, 4, 5 s. 55 oraz ćw. 6, 7 s. 56;
 • ćwiczenia w czytaniu tekstu “Nocne loty” s. 82 – 83 w podręczniku.

Zadanie domowe:

 • dokończyć ćwiczenia;
 • uzupełnić zeszyt do kaligrafii;
 • nauczyć się czytać tekst s. 82 – 83.

Pozdrawiam

Marzena