Tajemnice rodzinne – przebieg zajęć z 9.02

97

Przebieg zajęć:

I. „TAJEMNICE SZKATUŁKI”.

 1. Sprawdzenie wiedzy dotyczącej samogłosek i spółgłosek.
 2. Wprowadzenie dwuznaku sz, Sz na podstawie wyrazów „szkatułka” i „Szymon”.
  • wyjaśnienie pojęcia dwuznak; przypomnienie ostatnio poznanego dwuznaku „rz”;
  • tekst „Kto to ukrył?” s. 70 – omówienie; wyjaśnienie co to jest szkatułka;
  • prezentacja dwuznaku; ćwiczenia w pisaniu (zeszyt ćwiczeń s. 28);
  • tekst „Co kryją stare szafy?” s. 71 – omówienie;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 2, 3 s. 28, ćw. 4, 5, s. 29 oraz  dla chętnych dzieci ćw. 1, 2 s. 101.
 1. „SEKRETY STARYCH SZAF”.
 1. Wprowadzenie dwuznaku cz, Cz.
 • wprowadzenie dwuznaku – prezentacja, ćwiczenia w pisaniu (zeszyt ćwiczeń s. 30);
 • ćwiczenia w głoskowaniu i literowaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 30.
 • wykonywanie ćwiczeń w kartach pracy.

Praca domowa

 •  uzupełnić zeszyt do kaligrafii;
 • ćw. 6,7 s. 29;
 • ćw. 1 s. 102;
 • naucz się czytać tekst jeden do wyboru ze s. 70 lub 71 oraz tekst ze s.72 – 73.