Świat zwierząt – przebieg zajęć z 17.11

171

Przebieg zajęć:

I. PODZIWIAMY KOTY.

 1. Wprowadzenie głoski k, K na podstawie wyrazów „kot” i „Klotka”.
 • rozmowa na temat kotów; zwrócenie uwagi na fakt, że oprócz kotów domowych są także większe koty, takie jak lew czy tygrys;
 • tekst „Ale koty!” s. 36 – omówienie, samodzielne czytanie tekstu przez dzieci;
 • wprowadzenie głoski k, K – prezentacja litery, wyrazów podstawowych, sposobu łączenia głoski z innymi głoskami;
 • tekst „Koty i kotki” s. 37 – omówienie; zwrócenie uwagi na ilustracje pod tekstem;
 • ćwiczenia w dzieleniu wyrazów na sylaby i głoski;
 • ćwiczenia w pisaniu nowo poznanej głoski;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 59, oraz ćw. 4 s. 60;

II „MÓJ PRZYJACIEL PIES”.

 1. Wprowadzenie głoski b, B na podstawie wyrazów „buda” i „Bolek”.
 • rozmowa na temat psów i ich domów;
 • tekst „Buda Belki” s. 38 – omówienie; omówienie także ilustracji do tekstu, samodzielne czytanie tekstu;
 • wprowadzenie głoski b, B – prezentacja litery, sposobu łączenia głoski z innymi głoskami;
 • omówienie ilustracji zamieszczonych w podręczniku s. 39 – różne rasy psów;
 • ćwiczenia w pisaniu: ćw. 1, 2, 3 s. 61 oraz ćw. 4, 5 s. 62.

III „POZNAJEMY ZWIERZĘTA HODOWLANE”.

 1. Wprowadzenie głosek ą, ę na podstawie wyrazów „gąska”, „gęś”.
 • rozmowa na temat tekstu  „Obok dębu” s. 40; omówienie ilustracji, samodzielne czytanie tekstu;
 • ćwiczenia w pisaniu nowo poznanych głosek.

Praca domowa

 • ćw. 1, 2 s.67;
 • ćw. 1, 2, 3  s. 72 – Sprawdzam, co potrafię;
 • uzupełnij zeszyt do kaligrafii o nowo poznane głoski;
 • praca plastyczna pt. WIOSNA – dla chętnych dzieci – prace zostaną zebrane i przekazane dyrekcji – technika dowolna, format pracy A-4.

Spotykamy się w sobotę 01.12, bardzo proszę żeby dzieci miały podręcznik, ćwiczenie cz. 1 oraz piórnik.

Na kolejnych zajęciach będziemy w bibliotece, proszę żeby dzieci miały ze sobą wypożyczone książki.

W najbliższą sobotę zapraszam Rodziców na zebranie 🙂 godz. 14.30, sala 215.

Pozdrawiam

Marzena