Przygotowujemy kolację – przebieg zajęć z 9.03

72

Przebieg zajęć:

 1. “PRZYJMUJEMY GOŚCI”.
 2. Wprowadzenie spółgłosek miękkich ś, Ś si, Si na podstawie wyrazów „śruba”, „Kaśka” oraz „siatka”;
 • zwrócenie uwagi, że spółgłoskę miękką „ś” można zapisać na dwa sposoby;
 • tekst „Śruby na kolację” s. 80/81 – czytanie tekstu przez chętne dzieci, omówienie;
 • wprowadzenie zmiękczenia ś, Ś – przykłady, zwrócenie uwagi, że po spółgłosce miękkiej „ś” występują spółgłoski; ćwiczenia w pisaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 3,4  s. 46 oraz ćw. 5, 6, 7 s. 47;

 

 • wymienienie przez dzieci różnych rodzai siatek (na zakupy, na motyle, itd.);
 • wprowadzenie zmiękczenia si, Si – przykłady, zwrócenie uwagi, że po „si” występuje samogłoska; ćwiczenia w pisaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 8, 9, 10 s. 48, ćw. 1, 2 s. 49 oraz ćw.4, 5, 6  s. 50 oraz ćw. 7 s. 51.

Praca domowa

 • dokończyć ćwiczenia;
 • uzupełnić zeszyt do kaligrafii;
 • nauczyć się czytać tekst ze s. 80 – 81.