Dźwięczny dzwonek – przebieg zajęć z 2.03

80

Przebieg zajęć:

I. Sprawdzenie pracy domowej.

II. Wprowadzenie dwuznaku dz, Dz na podstawie wyrazu „dzwonek”.

  • wypowiedzi dzieci na temat dzwonków: gdzie można je usłyszeć?, jakie rodzaje dzwonków znają? -wymienienie oraz opis dzwonków znajdujących się na ilustracji w podręczniku s. 78.
  • rozmowa na temat wizyt gości – jak powinniśmy się zachowywać, zwroty grzecznościowe, etc.
  • tekst „Milczący dzwonek” s. 79 – omówienie;
  • wprowadzenie dwuznaku dz, Dz – ćwiczenia w pisaniu;
  • ćw. 3, 4 s. 40 oraz ćw. 6 s.41;
  • liczenie głosek i liter w wyrazach;
 1. Sprawdzam, co potrafię – ćw. 1, 2 s. 44

III. Zabawy i gry karnawałowe.

Praca domowa

 • dokończyć ćwiczenia ze s. 44;
 • nauczyć się czytać tekst s.79;
 • uzupełnić zeszyt do kaligrafii o nowo poznane głoski.