Dbamy o swój wygląd i zdrowie – przebieg zajęć z 2.02

90

Przebieg zajęć:

 1. „Z WIZYTĄ U LEKARZA”.
 2. Wprowadzenie głoski ż, Ż i dwuznaku rz, Rz na podstawie wyrazów „żel”, „Żaneta” oraz „rzepa”, „Jerzy”.
 • wyjaśnienie dzieciom, że tę literkę możemy pisać w dwojaki sposób, tak samo jak poznaną już literkę „u” („ó”);
 • tekst „Żaba i róża” s. 68 – omówienie; szukanie wyrazów z literką „ż”;
 • wprowadzenie litery – prezentacja, ćwiczenia w pisaniu;
 • ćwiczenia w czytaniu, sylabizowaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 3, 4, 5 s. 23 i ćw. 6, 7, 8 s. 24;
 1. „DBAM O SWOJE WŁOSY”.
 • tekst „Włosy wujka Jerzego”s. 69 – omówienie;
 • prezentacja dwuznaku – ćwiczenia w pisaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 25 oraz ćw. 4, 5 s. 26.
 • Praca domowa
 • uzupełnić niedokończone ćwiczenia oraz zeszyt do kaligrafii o nowo poznane głoski;
 • nauczyć się czytać teksty ze s. 68 i 69;
 • UWAGA! Na następnych zajęciach sprawdzę wiedzę dotyczącą samogłosek i spółgłosek.