11 listopada – Święto Niepodległości – przebieg zajęć z 10.11

150

Przebieg zajęć:

 1. Udział w akademii.
 2. Wprowadzenie głoski l, L na podstawie wyrazów „lala” i „Lida”.
 • szukanie wyrazów zawierających głoskę „l”- ćwiczenia w głoskowaniu i sylabizowaniu;
 • tekst pod ilustracją – czytanie przez chętne dzieci;
 • wprowadzenie głoski – prezentacja zapisu, wskazanie różnicy między głoską pisaną a drukowaną;
 • ćwiczenia w pisaniu nowo poznanej głoski – ćw 1,s. 54,  ćw 1,2 s. 55.  ćw 1 s. 56.
 1. NA EKRANIE.
 1. Wprowadzenie głoski e, E na podstawie wyrazów wybranych przez dzieci.
 • wprowadzenie głoski;
 • ćwiczenia w czytaniu i sylabizowaniu;
 • praca w ćwiczeniach: ćw. 1,2 s. 57.

Praca domowa.

 1. Uzupełnić zeszyt do kaligrafii o nowo poznane litery;
 2. Ćw 4 i 6 s. 58;
 3. Nauczyć się czytać tekst z podręcznika s.34.

Pozdrawiam

Marzena