Zajęcia z dn.25.01

52

Temat:”Dzień babci i dziadka”

1. Sprawdzenie umiejętności czytania sylabowego i globalnego.

2. Rozmowa kierowana na temat sportów zimowych, poznanie słownictwa związanego z uprawianiem         sportów zimowych.

3. Wprowadzenie sylab – zwrócenie uwagi na różnicę w wymowie między sylabami: ba/bia,wa/wia…

4. Praca z obrazkiem.

5. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z cząstkami.

6. Podsumowanie lekcji.

  Praca domowa

*dokończyć ćwiczenia z lekcji

*powtórzyć słówka poznane na lekcji str.60 Elementarza- będzie malutki sprawdzian

*ćw. 2,3,4 s.61

                      Bardzo proszę o sprawdzanie czy dzieci wpisują zadania do zeszytu:)

 

Pozdrawiam

Lidia