Zajęcia z dn.09.11

59

Temat:”Listopad-chłód,mgły,deszcz,słota”

Przebieg zajęć:

1.Sprawdzenie umiejętności czytania sylabowego i globalnego.Powtórzenie samogłosek.

2.Ćwiczenia w mówieniu,rozmowa kierowana nt.jesiennej pogody.Poznanie słów i wyrażeń związanych z listopadową pogodą – chłód,mgły,deszcz,słota,pochmurno,wietrznie lub słonecznie,itp.

2.Poznanie nowych spółgłosek j,c na wyrazach podstawowych – jajko,Jacek,Cela. Analiza sylabowa i          głoskowa wyrazów podstawowych, czytanie sylab otwartych i zamkniętych i wyrazów z ramki.

3.Praca z obrazkiem przed czytaniem tekstu.

4.Ćwiczenia w czytaniu – wspólne czytanie tekstów z utrwaleniem słów, które zastępują obrazek.

5.Ćwiczenia w pisaniu- ćwiczenia analizy i syntezy wyrazów, pisanie po śladzie.

– ćw.s.30-32

6.Podsumowanie zajęć.

 

Praca domowa

– nauczyć się pięknie czytać tekst ze str.34-35

– dokończyć ćwiczenie z lekcji

– ćw.4,5 s.33

– uzupełnić dodatkowy zeszyt

Pozdrawiam

Lidia