Zajęcia z dn.07.12

59

Temat:”Nadchodzi zima”

1.Sprawdzenie zadania domowego.

2.Ćwiczenia w mówieniu: rozmowa nt zmian zachodzących w przyrodzie(szron,śnieg,przymrozki)

3.Poznanie nowych spółgłosek: f,w

4.Praca z obrazkiem przed czytaniem tekstu s.46

5.Ćwiczenia w czytaniu z utrwaleniem słów, które zastępują obrazki.

6.Ćwiczenia w pisaniu: ćw.1,2,3,4,5,6 s.42-44

7.Powtórzenie poznanego materiału.

Praca domowa

– ćw.1,2,3 s.45

– dokończyć ćwiczenia z lekcji oraz uzupełnić zadanie domowe z poprzedniej lekcji.

                        |Proszę, żeby dzieci przyszły ubrane świątecznie:)

Przynosimy książki na zajęcia

 

Pozdrawiam

Lidia