Zajęcia online 31.10.2020

110
  1. Powtórzenie wiadomości

– samogłoski-  notatka w zeszycie

– rzeczowniki- notatka w zeszycie

– dni tygodnia

  1. Praca z obrazkiem

– analiza ilustracji Las i lisy s. 22

– zwierzęta zapadające w zimowy sen m.in. niedźwiedzie, wiewiórki, jeże, borsuki

  1. Wprowadzenie spółgłosek L, S

– analiza sylabowa wyrazów s. 20 (każda sylaba ma samogłoskę)

  1. Indywidualne czytanie krótkiego tekstu s. 22-23

5. Praca w ćwiczeniach 18-21

Zadanie domowe

Proszę utrwalić nazwy miesięcy

Pozdrawiam Monika