Zajęcia 30.01.2021

72

1. Wyjście do biblioteki

2. Czytanie indywidualne

3. Omówienie wyrazów s. 60 

– różnice w wymowie między sylabami np ba\bia itp

4. Praca z obrazkiem s. 61

– ćwiczenia w mówieniu

5. Praca z tekstem s. 61

6. Praca w ćwiczeniach 58-61

7. Karty pracy- znajdź różnice

Następne zajęcia 13.02.2021

Pozdrawiam Monika