Zajęcia 28.11.2020

111

1, Czytanie indywidualne tekstu s. 34

2. Wprowadzenie spółgłosek N, G

– analiza głoskowa wyrazów s. 36

3. Praca z obrazkiem s. 38

  • pytania do ilustracji

4. Słuchanie tekstu s. 38

  •  pytania do tekstu

5. Wspólne, chóralne czytanie tekstów s. 39

– indywidualne czytanie

6. Praca w ćwiczeniach 34-37

7. Słuchanie wiersza o Mikołaju

8. Rozmowa o zimie

9. Rozmowa kierowana- DBAŁOŚĆ O ZDROWIE- SPOKOJNY SEN

Proszę uzupełnić ćw. s. 34-37