Zajęcia 26.09.2020

116

Temat: Szkoła na wsi

  1. Praca z obrazkiem- Szkoła na wsi s. 12-13

– analiza ilustracji

– rozwijanie spostrzegawczości

– utrwalanie nazw zwierząt

– rozmowa o produktach m.in  mleko, ser, jajka, miód, wełna

– ćw. Utrwalające prawą i lewą stronę

– ćw. 5 s. 116

  1. Poznajemy samogłoski U, Ó, Y

– wyszukiwanie wyrazów na literę U, Ó

– zwrócenie uwagi, że w j. polskim nie ma wyrazu zaczynającego się od litery Y

– omówienie wyrazów s. 14-15

  1. Praca w ćwiczeniach

– analiza sylabowa i głoskowa

– zaznaczanie głoski u,ó,y w kratkach modelu wyrazu ( w ćwiczeniach i na tablicy)

– kreślenie liter po śladzie zwracając uwagę na odpowiedni kierunek i tempo pisania

– wykonanie ćw. S. 10-12

  1. Próba przed uroczystością pasowania na ucznia (17 października)

– śpiewanie piosenki Kolorowe kredki i wiersz pt. Kto Ty jesteś?

5.Praca techniczna- Witamy jesień- wykonanie drzewa jesiennego

Zadanie domowe

Ćwiczenie 1,2 s.13

Powtarzamy tekst wiersza pt. Kto Ty jesteś?

Śpiewamy piosenkę pt. Kolorowe kredki (zwłaszcza zwrotk)

Pozdrawiam Monika