Zajęcia 20.03.21

79
  1. 21 marca- Pierwszy Kalendarzowy Dzień Wiosny

– pogadanka o wiośnie

– zmiany w przyrodzie

– kwiaty wiosenne

– tekst o wiośnie str. 96

  1. Wprowadzenie spółgłosek miękkich ń, ź

– analiza ilustracji i ich opis s. 70

– ćwiczenia w pisaniu

– wpisywanie spółgłosek ń, ź w kratki modelów wyrazów

3. Praca z obrazkiem s. 71

– wyszukiwanie przedmiotów i omówienie ilustracji

  1. Praca z tekstem a. 71

– pytania do tekstu

– czytanie indywidualne

Proszę dokończyć niedokończone ćwiczenia s. 78-81

Pozdrawiam