Zajęcia 20.02.21

55

1. Czytanie indywidualne

2. Wiosna- tuż tuż 

– zmiany zachodzące w przyrodzie- rozmowa kierowana

3. Praca z obrazkiem

– analiza i opis ilustracji s. 65

4. Praca z tekstem ‘’W ogródku’’ s. 65

– pytania do tekstu

5. Spółgłoski miękkie si,ci w sylabach otwartych

– analiza obrazków s.64

– wyjaśnienie wyrazów np. ciupaga, siano, siodło itp.

6. Praca w ćwiczeniach

– tworzenie sylab ze spółgłoskami miękkimi

– utrwalanie spółgłosek miękkich w modelach wyrazów

– zeszyt ćwiczeń strona 66-68

7. Karty pracy- krzyżówki 

Zadanie domowe

Proszę przeczytać tekst ‘’W ogródku’’ s. 65

Proszę wykonać pracę plastyczną pt. Wiosna