Zajęcia 19.09.2020

147

Krąg tematyczny- Szkoła w mieście

  1. Sprawdzenie zadania domowego
  2. Powtórzenie słownictwa z poprzednich zajęć
  3. Praca z obrazkiem- Szkoła w mieście s. 8-9

– analiza ilustracji, rozwijanie spostrzegawczości, przypomnienie zasad bezpiecznego przechodzenie przez przejście dla pieszych

– zagadki dotyczące ruchu ulicznego

  1. Próba przed uroczystością pasowania na ucznia

– śpiewanie piosenki Kolorowe kredki i wiersz pt. Kto Ty jesteś?

  1. Ćwiczenia na utrwalenie prawej i lewej strony

6. Poznajemy samogłoski I, O

– kreślenie nowych liter stopą na podłodze, ręką w powietrzu oraz na plecach kolegi z klasy

– wyszukiwanie wyrazów na literę I, O (imiona, rzeczy, rośliny, zwierzta)

– omówienie wyrazów s. 10-11

  1. Praca w ćwiczeniach

– dzielenie wyrazów na sylaby

– zaznaczanie głoski i, o w kratkach modelu wyrazu ( w ćwiczeniach i na tablicy)

– kreślenie liter po śladzie zwracając uwagę na odpowiedni kierunek i tempo pisania

– wykonanie ćw. 1,2,3,4,5,6,7.8 s.6-8

  1. Słuchanie wiersza J. Tuwima pt Lokomotywa

Zadania domowe

Ćw. 1,2 s.9

Pozdrawiam Monika Czernik