Zajęcia 17.04.21

52
  1. Utrwalanie w nagłosie spółgłosek s,sz,ś oraz c,cz,ć
  2. Czytanie indywidualne s. 76
  3. Poznanie dwuznaku ch

– analiza ilustracji s. 78

  1. Praca z tekstem pt. Chory Michał
  2. Czytanie tekstów s. 81
  3. Wyszukiwanie wyrazów na sz,cz oraz ch
  4. Praca w ćwiczeniach s. 90-93

– kreślenie dwuznaku ch

– dzielenie wyrazów na sylaby, głoski i litery

– uzupełnianie zdań wyrazami z ramki