Zajęcia 16.01.2021

85

1. Sprawdzenie zeszytów ćwiczeń

2. Indywidualne czytanie

3. Wprowadzenie spółgłosek Z oraz H

– analiza wyrazów s. 52

– literowanie i sylaby

– opis całymi zdaniami wyrazów (zamek, hejnał, hełm, herb, hokej, helikopter, zebra, znak, Zoo itp.)

4. Praca w ćwiczeniach

– kreślenie po śladzie w odpowiednim tempie i kierunku

– łączenie sylab

– uzupełnianie zdań wyrazami z ramki

5. Praca z obrazkiem s. 54

– pytania do obrazka

– utrwalanie rzeczowników

– wstęp do przymiotników

6. Praca z tekstem s. 54

7. Słuchanie hejnału, oglądanie zdjęć kościoła Mariackiego w Krakowie, smoka Wawelskiego

8. Quiz- Mistrz wiedzy

Pozdrawiam Monika