Zajęcia 12.09.2020

159

Krąg tematyczny: Nasza polska szkoła

  1. Poznajemy się- zabawy integracyjne

2.     Zapoznanie dzieci z podręcznikiem i niezbędnymi przyborami w piórniku

  1. Praca z obrazkiem jako ćwiczenia w mówienia s. 5,6
  2. Poznajemy samogłoski A, E na podstawie wyrazów z tymi literami w nagłosie, śródgłosie i wygłosie z Elementarza
  3. Ćwiczenia w pisaniu

– kreślenie liter palcem w powietrzu

– dzielenie wyrazy na sylaby

– praca w ćwiczeniach s. 2-4

– kreślenie liter w odpowiednim tempie

  1. Pierwsza próba śpiewania piosenki pt Kolorowe kredki (proszę ćwiczyć w domu)

Zadanie domowe

Ćw. 3 s. 5

Pozdrawiam Monika Czernik