Zajęcia 09.01.2021

121

1.Praca z obrazkiem s. 50

2. Praca z tekstem Teatr dla Mikołaja s.50

3. Czytanie indywidualne globalne s. 50

4. Czytanie indywidualne sylabowe s. 51

5. Analiza wyrazów s. 48

– literowanie, sylaby, opis całymi zdaniami

6. Wyjście do biblioteki

7. Wprowadzenie spółgłosek B oraz Ł

7. Praca w ćwiczeniach s. 46-49

– kreślenie liter po śladzie, w odpowiednim tempie i kierunku

– pisanie sylab, wyrazów

– dzielenie wyrazów na głoski

– utrwalanie słów ze spółgłoskami B, D

Zadanie domowe

Proszę nauczyć się czytać tekstu na stronie 50 lub 51

Pozdrawiam Monika