Zwierzęta świata 28.01.2023

60

Przebieg zajęć

  1. Czytanie ze zrozumieniem “Basen i koło “-  karta pracy
  2. Przeglądanie książki “Zwierzęta świata “M. Wojciechowska
  3. Łamigłówka dla dzieci – Australia-karta pracy
  4. Uzupełnij zdania wyrazami z ramek -ćw. 5 s 64
  5. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej – ćw. 6 s 64
  6. Pisanie ze słuchu – zeszyt- (biały, dom, osa, owca, buty, wąż, ręka, lody, mama, deser)

Zadanie domowe

  1. Polacz obrazki z właściwymi zdaniami – ćw. 2 s 65
  2. Sprawdź czy wykonałeś /aś wszystkie zadania na lekcji
  3. “Czytam bo chce i lubię ” każde dziecko dostało kartę  konkursową , zadanie to czytanie samodzielne lub z pomocą  co najmniej 20 minut dziennie po polsku, podpis rodzica w odpowiednim okienku  oraz odebranie nagrody

Mariola Bondarow